Canolfan Cymorth

ANGEN CYMORTH?

CWESTIYNAU A GYFLWYNWYD YN ERBYN

C: O ble mae fy eitemau'n cludo?

C: Beth Yw'r Amserau Cyflenwi Amcangyfrifedig Ar Fy Ngorchmynion?

C: Pryd y byddaf yn derbyn gwybodaeth olrhain ar fy nhrefn (au)?

C: Pam nad yw'r data olrhain yn dangos ar fy rhif olrhain?

C: Hoffwn Newid / Canslo Gorchymyn, Sut Ydw i'n Gwneud Hynny?

C: Nid wyf yn Hapus â Maint yr Esgid Ac Yn Ffit. Beth ddylwn i ei wneud?

C: Mae'n dweud na cheir hyd i'm cyfeiriad

C: Nid wyf yn Deall Eich Siart Maint Crys.

C: Sut Ydw i'n Dychwelyd neu'n Cyfnewid Fy Nghrys?

C: Mae Amlinelliad Paent o Amgylch Dyluniad fy Nghrys.

C: Gwnaethoch chi Gamgymeriad Ar Fy Gorchymyn. Beth Yw'r Datrysiad?

C: Fe wnes i archebu 2+ o eitemau, ond dim ond un a dderbyniais ... ble mae fy archeb?

C: Sut Ydw i'n Gwybod Mae'r Wefan Hon Yn Ddiogel?