Cwestiynau Cyffredin

Y PARTNERIAID KDOM GYDA MERCHANTS BYD-EANG AC ERTHYGLAU JEWELRY YN GORCHYMYN I DDARPARU'R PRISIAU GORAU A PHROFIAD SIOPIO BYD-EANG UNIGRYW.

Ein nod yw cynnig yr opsiynau cludo gorau i chi, ni waeth ble rydych chi'n byw. Bob dydd, rydyn ni'n darparu i gannoedd o gwsmeriaid ledled y byd, gan sicrhau ein bod ni'n darparu'r lefelau ymatebolrwydd uchaf i chi bob amser.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig Llongau AM DDIM ledled y Byd on y rhan fwyaf o eitemau yn ein siop.

C: O ble mae fy eitemau'n cludo?

Mae unrhyw gynhyrchion fel esgidiau, bagiau, yn cael eu cludo o Asia. Er bod ein cynnyrch yn dod o Asia, mae'r ansawdd yn rhagorol, mae ein hamseroedd cludo yn gystadleuol ac mae ein prisiau'n ddiguro.

Mae'r holl gynhyrchion eraill fel dillad printiedig (crysau-t, siwmperi, hwdis, casys ffôn, ac ati) yn cael eu cludo'n uniongyrchol gan ein cyflenwyr yn y Unol Daleithiau.

Mae ein heitemau printiedig wedi'u cludo gyda nhw MYNEGIAD DHL!

C: Beth Yw'r Amserau Cyflenwi Amcangyfrifedig Ar Fy Ngorchmynion?

Prif Gynhyrchion (Crysau-T, Crysau Chwys, Hwdis, Siacedi, Hetiau, Masgiau Genau, Bagiau Cefn, Mwclis, Breichledau, Modrwyau, Achosion Ffôn)

Amser Cynhyrchu: 2-4 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi UDA, DU, CA, AUS: 12-25 Diwrnod (EMS Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae prif orchmynion cynnyrch yr UD, y DU, CA, AUS nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 60 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim.

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi Rhyngwladol: 2-4 Wythnos (Ddim yn Cynnwys Olrhain Cyrchfan Terfynol)

Mae archebion rhyngwladol nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 60 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim. 

Gorchuddion Pillow

Amser Cynhyrchu: 2-4 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi: 10-14 diwrnod (DHL Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae unrhyw archebion gobennydd nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 45 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim.

Bagiau Tote Brethyn

Amser Cynhyrchu: 2-4 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi: 10-14 Diwrnod (DHL Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae unrhyw archebion tote brethyn nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 45 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim.

Sanau Criw

Amser Cynhyrchu: 2-4 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi UDA, DU, CA, AUS: 10-25 Diwrnod (EMS Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae archebion hosan criw yr UD, y DU, CA, AUS nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 45 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim.

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi Rhyngwladol: 2-4 Wythnos (Ddim yn Cynnwys Olrhain Cyrchfan Terfynol)

Mae archebion hosan criw rhyngwladol nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 60 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim. 

Bagiau Tote Lledr a Bagiau Llaw

Amser Cynhyrchu: 4-6 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi: 10-14 Diwrnod (DHL Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae unrhyw archebion bagiau nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 45 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim. 

Bagiau Cyfrwy Cynfas

Amser Cynhyrchu: 5-7 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi: 10-14 Diwrnod (DHL Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae unrhyw archebion bagiau nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 45 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim. 

Esgidiau Canvas

Amser Cynhyrchu: 5-7 Diwrnod

Amcangyfrifon Amser Cyflenwi: 10-14 Diwrnod (DHL Gyda Olrhain Cyrchfan)

Mae unrhyw archebion esgidiau nad ydynt wedi cyrraedd cyn pen 45 diwrnod ar ôl prosesu archebion yn gymwys i gael ad-daliadau neu ad-daliad am ddim.

C: Pryd y byddaf yn derbyn gwybodaeth olrhain ar fy nhrefn (au)?

Bydd rhifau olrhain ar gael o fewn yr amserlenni penodedig isod ac fe'u hanfonir yn awtomatig at gwsmeriaid trwy'r e-bost a ddarperir yn eu trefn.

Gorchuddion Pillow: 5-7 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

Bagiau Tote Brethyn: 5-7 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

Sanau Criw: 5-7 diwrnod ar ôl prosesu archebion.

Bagiau Tote Lledr: 7-10 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

Bagiau llaw ysgwydd: 7-10 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

Bagiau Cyfrwy Cynfas: 7-10 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

Esgidiau Cynfas: 7-10 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

Arall: 5-7 diwrnod ar ôl prosesu archeb.

C: Pam nad yw'r data olrhain yn dangos ar fy rhif olrhain?

Ar gyfer archebion yr Unol Daleithiau gall rhifau olrhain gymryd hyd at 7 diwrnod ar ôl i orchymyn gael ei brosesu er mwyn i ddata olrhain ei ddangos. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r rhif olrhain cywir a'ch bod yn gallu ei olrhain thekdom.com/pages/track-your-order

Ar gyfer archebion rhyngwladol gall rhifau olrhain gymryd hyd at 10 diwrnod ar ôl i orchymyn gael ei brosesu er mwyn i ddata olrhain ei ddangos. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r rhif olrhain cywir a'ch bod yn gallu ei olrhain thekdom.com/pages/track-your-order. Fe'ch cynghorir, ni ellir ad-dalu archebion rhyngwladol ar ôl eu cludo ac ni fyddant yn dangos data dosbarthu cyrchfannau.

C: Hoffwn Newid / Canslo Gorchymyn, Sut Ydw i'n Gwneud Hynny?

Rydym yn gweithio ar BOB gwerthiant yn bolisi terfynol. Mae hyn yn golygu na allwch ganslo, dychwelyd, na derbyn ad-daliad am orchymyn oni bai ei fod yn wall ar ein diwedd.

Gallwch ddarllen mwy am ein polisi ad-daliad yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

C: Nid wyf yn Hapus â Maint yr Esgid Ac Yn Ffit. Beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd cwsmer yn anhapus â ffit ei esgid, byddwn yn prosesu cyfnewidfa un-amser am ddim i'r cwsmer.

Ni roddir ad-daliadau am anghydfodau sizing, dim ond cyfnewidiadau a ganiateir.

Dim ond unwaith yr archeb esgidiau y caniateir cyfnewidiadau am ddim. Rhaid i'r cwsmer dalu unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â chyfnewidfeydd y tu hwnt i'r gyfnewidfa rydd gyntaf.

Er mwyn prosesu cyfnewidfa am ddim, rhaid i gwsmeriaid ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • rheswm nad oedd yr esgid yn ffitio (hy rhy fach, rhy fawr, rhy gul)
  • y maint newydd y mae'r cwsmer yn gofyn amdano
  • enw cwsmer a rhif archeb

Ni fydd yn ofynnol i chi ddychwelyd yr esgidiau gwreiddiol i dderbyn cyfnewidfa am ddim o dan y polisi hwn.

Er mwyn lleihau'r risg o faterion maint, rydym wedi darparu siartiau sizing ar ein tudalennau manylebau cynnyrch ar gyfer esgidiau cynfasesgidiau swêd.

Bydd ceisiadau cyfnewid maint sy'n wahanol i fwy na 2 faint o'r maint gwreiddiol a archebwyd yn cael eu hystyried yn wall mewnbwn cwsmer ac ni fyddant yn gymwys i'w cyfnewid.

C: Mae'n dweud na cheir hyd i'm cyfeiriad

A: Rydyn ni'n llongio gan ddefnyddio Swyddfa Bost yr Unol Daleithiau. Os oes gennych flwch PO ac nad ydych yn cael post yn eich cyfeiriad corfforol, dylech ddefnyddio'r blwch PO. Gall y dilysu fod yn anodd ar fyrfoddau penodol hefyd. Gall “dod o hyd i god zip” USPS.com eich helpu i ddod o hyd i'ch byrfoddau penodol a sut y bydd USPS yn gwirio'ch cyfeiriad.

C: Nid wyf yn Deall Eich Siart Maint Crys.

A: Os ydych chi'n gosod crys fflat rydych chi'n berchen arno nawr sy'n gyffyrddus ac yn mesur ar draws ar waelod y llewys, dylech chi allu dod o hyd i rywbeth agos iawn ar ein siart a fydd yn gweithio i chi. Cofiwch, mae'r mesuriadau yn y siart ar gyfer y crys, nid y person sydd i fod i'w wisgo.

 C: Sut Ydw i'n Dychwelyd neu'n Cyfnewid Fy Nghrys?

A: E-bostiwch ni ar support@thekdom.com a gadewch i ni wybod beth yw'r broblem! Byddwn yn gweithio gyda chi i gywiro'r mater. Cofiwch, mae'r rhain yn grysau printiedig wedi'u teilwra, wedi'u gwneud i archebu. Ar ôl eu hargraffu, ni allwn eu dad-argraffu na'u dychwelyd i stoc. Felly, byddwn yn ceisio gweithio allan rhywbeth i sicrhau eich bod yn fodlon â'ch pryniant! 

Os penderfynir bod angen ad-daliad, byddwn yn prosesu ad-daliad am bris gwreiddiol y crys cyn gynted â phosibl. Mae ad-daliadau fel arfer yn cymryd 1-3 diwrnod busnes i'w prosesu ar ôl i ni eu rhoi. Os hoffech chi gyfnewid, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys gwybodaeth dalu am ddychwelyd nwyddau. 

C: Mae Amlinelliad Paent o Amgylch Dyluniad fy Nghrys.

A: Mae rhai crysau yn cael eu trin ymlaen llaw cyn eu hargraffu. Peidiwch â phoeni, bydd yn diflannu y tro cyntaf y byddwch chi'n golchi'r crys.

C: Gwnaethoch chi Gamgymeriad Ar Fy Ngorchymyn.

A: Mae'n ddrwg iawn gennym. Nid yw'n digwydd yn aml, ond does neb yn berffaith. E-bostiwch support@thekdom.com a byddwn yn gweithio gyda chi i'w wneud yn iawn. Yn aml, bydd hyn yn syml yn gofyn ichi anfon llun atom o'r gwall a wnaethom fel y gallwn a) gwirio'ch cais a b) eich ffonio i'w gywiro.

C: Fe wnes i archebu 2+ o eitemau, ond dim ond un a dderbyniais ... ble mae fy archeb?

Mae gennym amrywiaeth fawr o gynhyrchion nad ydyn nhw wedi'u stocio'n fewnol. Felly, pan fyddwch chi'n archebu nifer o eitemau ar y tro, efallai y byddan nhw'n cael eu cludo ar wahân fel eu bod nhw'n cyrraedd chi yn gyflymach. Efallai y byddwch yn derbyn un eitem cyn yr nesaf, felly peidiwch â chynhyrfu os na dderbyniwch eich holl eitemau ar unwaith, cofiwch eu bod ar y ffordd!


C: Sut Ydw i'n Gwybod Mae'r Wefan Hon Yn Ddiogel?

  • Rydym yn cael ein sicrhau gan Shopify, platfform E-Fasnach adnabyddus. Hefyd, rydym yn gwarantu TWYLLO DIOGEL A DIOGEL. Mae taliadau'n cael eu prosesu trwy Shopify trwy brif gwmnïau cardiau a ddangosir yn y ddelwedd isod. Nid oes gennym fynediad at unrhyw wybodaeth amdanoch chi na'ch cerdyn.